Icke mantalsskriven på Utö

 

Välj mellan 4 månader eller 1 år

 

Periodkort 4 månader................ 1 000 kr

Årskort.....................................1 500 kr

 

Skicka ett mail till oss med namn, adress samt talar om
vilket kort du vill köpa, 4 månader eller 1 år

Betala in till bankgiro 5037-7688

I meddelanderutan vid betalningen skriver du namn och adress så skickar vi kortet till dig så snart vi erhållit betalningen

Maila oss på info@utoparkering.se

 

OBS!

Period-/årskortet är en värdehandling och ersätts ej med ett nytt om du förlorar det.

OBS!

 
Det förinköpta periodkortet är en värdehandling och ersätts ej vid förlust

 

Viktigt!


För att inte få en kontrollavgift vid kontroll, måste du ha kortet synligt i bilens vänstra framruta

 

Du måste själv komma ihåg att förnya ditt års- eller periodkort!

Detta gör du genom att följa instruktionerna till vänster!