Avgift Bryggan och Stadsberga 2:35

Bryggans parkering, områdeskod 8060.
Från och med 2020-11-01 gäller samma taxa året runt på 
Fast avgift första dygnet - 150 kr på sedan betalar man per påbörjad timme.
Easypark läggs en avgift om upp till 15% på din parkeringsavgift.

---------------------------------------------------------------

STADSBERGA 2:35 ÄR 8064 - OBS på andra sidan vägen!
Parkeringarna ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan.
Fr o m 25 april 2022 är det fast avgift om 100 kr för första dygnet året om. Se mer info nedan.

Första dygnet - 100 kr fast avgift under första dygnet. Från andra dygnet betalar man per påbörjad timme.
Från andra dygnet - 60 kr och man betalar nu per påbörjad timme.

Kontrollavgift        500 kr

OBS att EasyPark lägger på upp till 15% 
Det går endast att betala med Easypark-appen på denna parkering. Alltså inga års- eller periodkort gäller på denna parkering.

OBS! Det går endast att betala med Easypark-appen på denna parkering. Alltså inga års- eller periodkort gäller på denna parkering.

EASYPARK-OMRÅDESKOD PÅ STADSBERGA 2:35 ÄR 8064      

Utö Parkerings AB

info@utoparkering.se      

 

FAST TAXA UNDER FÖRSTA DYGNET!

För att styra så att parkeringen i första hand utnyttjas av resande till Utö så tas tillämpar vi fast taxa. På "Bryggans" parkering områdeskod 8060 är taxan 150 kr första dygnet 
Därefter betalar du per påbörjad timme.

Parkeringen på andra sidan vägen Stadsberga 2:35 har områdeskod 8064. 

Fr o m 25 april 2022 är det fast avgift året om första dygnet. Taxan på område 8064, 100 kr fast avgift första dygnet och från dygn nr 2 är taxan 60 kr per dygn och nu man betalar man per timme. 

Easypark lägger alltid på ca 15% på din avgift!

 

NYTT ARRENDEAVTAL - BRYGGANS PARKERING - OMRÅDESKODEN 8060

Förhandlingarna om nytt arrendeavtal, lägenhetsarrende, mellan Utö Parkerings AB Och Utö Havsbad AB (Skärgårdsstiftelsen) är nu slutförda och betyder att Utö Parkerings AB fortsatt får förmånen att arrendera parkeringsytorna på fastigheten  Stadsberga 2:21 i anslutning till replipunkten i Årsta.

Avtalet omfattar tiden från 2022-01-01 t.o.m.2022-12-31.

De nya pristarifferna är: 

Dygn                                                  150 kr

Period (4 månader)                         1 400 kr

Ö-kort                                             2 500 kr

Årskort                                           3 500 kr

Kontrollavgift                                  500 kr