Avgift högsäsong och lågsäsong


Från och med 2020-11-01 gäller samma taxa året runt på Bryggans parkering, områdeskod 8060.

Avgift alla dagar 00-24

Taxa - betala med mynt eller kort

Fast avgift första dygnet……………………..150 kr på Bryggans parkering områdeskod 8060

Betalar du med Easypark läggs en avgift om 15% på din parkeringsavgift.

STADSBERGA 2:35 ÄR 8064 Den nya parkeringsytan!

Parkeringen ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan sett och rymmer ca 87 nya parkeringsplatser.

På denna parkering gäller fortfarande de "gamla" taxorna.
Under lågsäsong - 60 kr fast pris under första dygnet och sedan betalar man per påbörjad timme.
Under högsäsong - 100 kr fast pris under första dygnet och sedan 60 kr för påföljande dygn och då betalar man per påbörjad timme.
OBS att EasyPark lägger på 15% på din parkeringsavgift.

OBS! Det går endast att betala med Easypark-appen på denna parkering. Alltså inga års- eller periodkort gäller på denna parkering.

EASYPARK-OMRÅDESKOD PÅ STADSBERGA 2:35 ÄR 8064

Vid fel på automat ring:      

Utö Parkerings AB

070-755 81 23         

 

FAST TAXA UNDER FÖRSTA DYGNET!

För att styra så att parkeringen i första hand utnyttjas av resande till Utö så tas tillämpar vi fast taxa. På "Bryggans" parkering områdeskod 8060 är taxan 150 kr första dygnet 
Därefter betalar du per påbörjad timme.

På den nya parkeringen på andra sidan vägen Stadsberga 2:35 områdeskod 8064 tillämpas fortfarande låg-och hödsäsongstaxor.

Nu är det lågsäsong och då är taxan på område 8064, 60 kr fast avgift första dygnet och därefter betalar man per timme.

Easypark lägger alltid på 15% på din avgift!

 

NYTT ARRENDEAVTAL - BRYGGANS PARKERING - OMRÅDESKODEN 8060

Förhandlingarna om nytt arrendeavtal mellan Utö Parkerings AB Och Utö Havsbad AB (Skärgårdsstiftelsen) är nu slutförda och betyder att Utö Parkerings AB fortsatt får förmånen att arrendera parkeringsytorna på fastigheten Stadsberga 2:21 i anslutning till replipunkten i Årsta. Avtalet omfattar tiden från 2020-10-01 t.o.m. 2021-12-31. Det nya avtalet innebär också en justering av avgifterna, att lågsäsongstarifferna inte kommer att finnas kvar och att Ö-korten förutom för fastboende på Utö också gäller för näringsidkare på Utö även om de inte är mantalsskrivna där.

 

De nya dygnstaxorna tillämpas från 2020-11-01 medan kortavgifterna gäller från 2021-01-01.

 

De nya pristarifferna är:

 

Dygn                                                  150 kr

Period (4 månader)                   1 400 kr

Ö-kort                                             2 500 kr

Årskort                                           3 500 kr

Kontrollavgift                                  500 kr