Periodkort för öbor

För att erhålla ditt årskort för öbor måste du:

  • Betala in avgiften (aktuell årsavgift står i ansökan)
  • Skicka in ansökan (som du fått i din brevlåda)
  • Skicka in personbevis (hemortsbevis)

Du postar detta till

Utö Parkerings AB
130 56 UTÖ

Alla frågor mailar du till info@utoparkering.se

 

BEHÖVER DU NYTT PERIODKORT?

Är du mantalsskriven på Utö och vill har mer information om hur du gör för att köpa ett periodkort - klicka "här" 

Är du inte mantalsskriven på Utö och vill köpa ett nytt periodkort/årskort - klicka "här"

 

Om och utbyggnad Årsta Brygga!

Trafikverket har upphandlat en helt ny brygga i årsta. Den nya bryggan kommer förutom den vanliga passagerartrafiken även att vara anpassad för godstransport med färja. Utöver bryggan kommer även en del anslutande arbeten att utföras. Bland annat uppställningsplatser efter vägen ner för turistbussar. Utbyggnaden görs i två etapper för att båttrafiken skall kunna upprätthållas under byggtiden. Som entreprenör har Trafikverket utsett E-Schakt Entreprenad AB.

Under byggnationen av bryggan kommer handikapplatserna vara de två första parkeringarna närmast kiosken.

OBS!

Automaten tar automatiskt 
100 kr (högäsong)
för första dygnet.

Vill du stå mer än ett dygn skall du plussa på enligt anvisningarna

För mer info klicka "här" eller på 
"Parkeringsautomaten" under "Start" i menyn upp till vänster

 

Betala med EasyPark

Utö Parkerings samarbetar med Easypark!

Läs mer under rubriken "Easypark" 
Now with information in english

Områdeskod 8060

 

 

Pris för års- och 4-månaderskort

Årskort 1.500 kr
4 månaders kort
 1.000 kr

Åka till Utö?

 

På Utö Rederis hemsida hittar ni aktuell turlista

NU ÄR DET SOMMARTURLISTA 
SOM GÄLLER
19 JUNI - 20 AUGUSTI

www.utorederi.se