Inget nytt avtal med Skärgårdsstiftelsen

OBS! NY VIKTIG INFORMATION (221001)

Företagarföreningen Utö med Utö Parkerings AB har inte längre möjlighet att vara operatör på de parkeringsytor i Årsta som Skärgårdsstiftelsen med Utö Havsbad AB äger. Man vill från årsskiftet 2022/2023 upphandla en operatör till hela sitt innehav av parkeringsytor i regionen. Det är självklart vare sig möjligt eller intressant att med Utö Parkerings AB åta sig ett sådant uppdrag.

Då Företagarföreningen år 2006 i samarbete med Skärgårdsstiftelsen åtog sig uppdraget var den gemensamma affärs iden att driva en parkering som skulle vara bra för besöksnäring och boende på Utö. Tanken var att det med lokal förvaltning skulle finnas ett egenintresse som skulle kunna bidra till bra parkering. Betyget om den varit mer eller mindre bra vet vi först när en ny förvaltning tagit över.

När det gäller årskort och 4-månaderskort säljer vi nu redan kort till våra övre parkeringar. Dessa gäller för så väll öbor och övriga - se mer info här

Gunnar Karlsson