Enkät NYA fasta platser!

Enkät har mailats ut till dig som köpt Ö-bokort, Års- eller säsongskort under 2020-2021. 
För mer information klicka här eller på länken ovan

OBS att det är fast avgift första dygnet!

Stadsberga 2:35 - områdeskod 8064

Områdeskod 8064 är lågprisparkeringen! Vi har återigen tecknat avtal med kommunen om ny parkeringsyta!
Precis på andra sidan Årsta havsbadsvägen har vi ytterligare ny parkeringsyta som vi öppnar upp under midsommar helgen.

Områdeskod 8064 - Nu är det lågsäsong - 60 kr fast pris under första dygnet och sedan 60 kr för påföljande dygn och då betalar man per påbörjad timme. (Du betalar alltså ALLTID för minst ett dygn)
OBS att Easypark lägger på en avgift upp till 15%.

OBS! Det går endast att betala med Easypark-appen på Stadsberga 2:35. Alltså inga års- eller periodkort gäller på dessa parkeringar.

Ny parkeringsyta fr o m1 juni

Parkeringarna som ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan sett har båda områdeskoden 8064.

Lågsäsong - 60 kr fast pris under första dygnet och sedan 60 kr för påföljande dygn och då betalar man per påbörjad timme.
OBS att Easypark lägger på en avgift upp till 15%.

OBS! Det går endast att betala med Easypark-appen på denna parkering. Alltså inga års- eller periodkort gäller på denna parkering.

"Bryggans" parkering områdeskod 8060

Fast avgift första dygnet - 150 kr och sedan betalar man per påbörjad timme.
Betalar du med Easypark läggs en avgift upp till 15% på din parkeringsavgift.

Bryggans parkering, områdeskod 8060.
Avgift alla dagar 00-24

- Nya taxor på "Bryggans" parkering områdes koden 8060 läs mer här 

OBS!

Parkeringsautomaten ÄR NU TAGEN UR BRUK!

Du betalar din parkering via Easypark
eller ett förinköpt års- eller periodkort.
Års-och periodkorten gäller ENDAST på bryggans parkering

Betala med EasyPark

Utö Parkerings samarbetar med Easypark!

Tänk på att ALLTID "snurra" fram tiden i EasyPark appen tills dess att du lämnar parkeringen.

Läs mer under rubriken "Easypark" 
Now with information in english

Områdeskoder 
"Bryggan" - 8060
"Stadsberga 2:35" - 8064

Information om de nya taxorna

Går till Taxor Års- o periodkort eller klicka här.

Åka till Utö?

 

På SL-appen hittar ni hur båtarna
trafikerar Utö

Eller besök
www.waxholmsbolaget.se

för aktuell turslista