Stadsberga 2:35 - 8064

STADSBERGA 2:35 ÄR 8064 - OBS på andra sidan vägen!
Parkeringarna ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan.

Första dygnet - 100 kr fast avgift under första dygnet. Från andra dygnet betalar man per påbörjad timme.
Från andra dygnet - 60 kr och man betalar nu per påbörjad timme.

OBS att EasyPark lägger på upp till 15% 

Våra års- eller periodkort gäller nu endast på dessa parkeringar Mer info om de nya årskortet alt 4-månaders hittar du här

Kontrollavgift        500 kr 
OBS! Du måste ha parkeringstillståndet väl synligt i bilens vänstra framruta för att inte riskera att få en kontrollavgift. Enbart inbetalning gäller ej som giltigt tillstånd

OBS!


Årskort eller periodkort kan endast köpas via bankgiro 5037-7688

Det finns idag ingen möjlighet att betala parkeringsavgift i efterhand