Taxor

Förhandlingarna om nytt arrendeavtal mellan Utö Parkerings AB Och Utö Havsbad AB (Skärgårdsstiftelsen) är nu slutförda och betyder att Utö Parkerings AB fortsatt får förmånen att arrendera parkeringsytorna på fastigheten Stadsberga 2:21 i anslutning till replipunkten i Årsta (vid och omkring bryggan).

Avtalet omfattar tiden till och med 2021-12-31. Det nya avtalet innebär också en justering av avgifterna, att lågsäsongstarifferna inte kommer att finnas kvar och att Ö-korten förutom för fastboende på Utö också gäller för näringsidkare som har sitt säte på Utö.

De nya pristarifferna för område 8060 är (OBS att EasyPark lägger på upp till 15%):

Dygn                   150 kr (första dygnet fast avgift, därefter betalar du per påbörjad timme)
Period (4 mån.)  1 400 kr Från 1/10 - 31/12 => 1.050 kr
Ö-kort               2 500 kr - (För mantalsskrivna och företag som har sitt säte på Utö)
Årskort              3 500 kr - (obs gäller enbart under 2021 alltså som längst tom 2021-12-31)
Kontrollavgift        500 kr

STADSBERGA 2:35 ÄR 8064 Den nya parkeringsytan!
Parkeringen ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan sett och rymmer ca 87 nya parkeringsplatser.
På denna parkering gäller fortfarande de "gamla" taxorna.

Under lågsäsong - 60 kr fast pris under första dygnet och sedan betalar man per påbörjad timme.

Under högsäsong - 100 kr fast pris under första dygnet och sedan 60 kr för påföljande dygn och då betalar man per påbörjad timme.

OBS att EasyPark lägger på upp till 15% 

OBS! Det går endast att betala med Easypark-appen på denna parkering. Alltså inga års- eller periodkort gäller på denna parkering.

EASYPARK-OMRÅDESKOD PÅ STADSBERGA 2:35 ÄR 8064


Besöker du Utö ofta eller är mantalsskriven på Utö?
Då kan du köpa ett parkeringskort för en längre period

OBS!


Du kan betala med Bank- och kreditkort eller kontant i automaten 
(Den 1 januari 2021 tas betalautomaten ur bruk, se information på start sidan)

Årskort eller periodkort kan endast köpas via bankgiro 5037-7688

Det finns idag ingen möjlighet att betala parkeringsavgift i efterhand

Parkeringsautomaten