Stadsberga 2:35

Områdeskoden är 8064 - OBS på andra sidan vägen!
Parkeringarna ligger "på andra sidan" av stora vägen från bryggan.
Fast avgift om 100 kr för första dygnet året om. Se mer info nedan.

Första dygnet - 100 kr fast avgift under första dygnet. Från andra dygnet betalar man per påbörjad timme.
Från andra dygnet - 60 kr och man betalar nu per påbörjad timme.

Kontrollavgift        500 kr

OBS att EasyPark lägger på upp till 15% 

EASYPARK-OMRÅDESKOD PÅ STADSBERGA 2:35 ÄR 8064      

Utö Parkerings AB

info@utoparkering.se      

 

FAST TAXA UNDER FÖRSTA DYGNET!

För att styra så att parkeringen i första hand utnyttjas av resande till Utö så tas tillämpar vi fast taxa.

Våra parkeringar ligger på andra sidan "stora" vägen - Stadsberga 2:35 har områdeskod 8064. 

Fast avgift året om första dygnet. Taxan på område 8064, 100 kr fast avgift första dygnet och från dygn nr 2 är taxan 60 kr per dygn och nu man betalar man per timme. 

Easypark lägger alltid på ca 15% på din avgift!